20 kwietnia odbyła się już IV edycja cyklicznej konferencji „Projektowanie Przyszłości” poświęconej tematyce technologii BIM. Hasłem przewodnim tegorocznego wydarzenia był  „OPEN BIM – Podążając OTWARTĄ ścieżką”. Konferencja zgromadziła ponad 100 osób począwszy od studentów kończąc na osobach z wieloletnim stażem, którzy nie boją się tej nowej technologii, a wręcz widzą jej duży potencjał.

Źródło: www.projektowanieprzyszlosci.pl

OpenBIM jest inicjatywą organizacji BuildingSMART zapoczątkowaną w 1995 roku przez czołowych producentów oprogramowania. Celem ich działań jest kompleksowe podejście do tematu wspólnego projektowania, realizacji oraz eksploatacji budynków opartych na otwartych standardach pracy. Tak by niezależnie od wybranego oprogramowania można było bezproblemowo realizować wspólnie cały proces budowlany.

Tegoroczna konferencja skupiała się na promowaniu idei OpenBIM, która jest jeszcze mało popularna w Polsce. Wraz z postępem technologii i zwiększającą się liczbą realizacji w technologii BIM, stworzenie otwartych standardów wydaje się być jednak nieuniknione. Przy ciągle rosnącej liczbie dostępnego na rynku oprogramowania, niezbędnym zabiegiem jest też umożliwienie koordynacji wszystkich plików poprzez wspólny format wymiany danych. Spora część konferencji została także poświęcona przedstawieniu (a bardziej reklamowaniu) samego oprogramowania pozwalającego na coraz to sprawniejsze realizowanie projektów w technologii BIM.

Konferencję rozpoczął oraz prowadził pan Andrzej Tomana – autor książki „BIM – Innowacyjna technologia w budownictwie. Podstawy, standardy, narzędzia.”. Czuwał on także nad limitami czasowymi każdego z prelegentów, co jednak nie pozwoliło na zakończenie konferencji o czasie, pomimo rezygnacji z ostatniej przerwy kawowej. Do najbardziej ciekawych prelekcji tej konferencji można zaliczyć:

 „Stop managing documents! Manage knowledge”, Andres Garcia Damjanov, NEW FORMA
Pan Damajnov zwrócił uwagę w swojej prezentacji na ludzką potrzebę poczucia kontroli nad realizowanym projektem, co w obecnych czasach jest coraz trudniejsze ze względu na ilość informacji, która w projekcie ulega podwojeniu co 2 lata informacji, które niejednokrotnie się powielają, a czasem wręcz są niespójne. Do skutecznego zarządzania projektem potrzebujemy więc zintegrowanej i scentralizowanej platformy, która pozwoliłaby na efektywne wykorzystanie danych o projekcie poprzez: możliwość powiązywania zależności pomiędzy plikami, wyszukiwarkę wszystkich treści, braku możliwości powielania plików, śledzenia wprowadzonych zmian oraz mobilnego dostępu do wszystkich informacji. Cała prezentacji miała na celu promocję narzędzia do zarządzania informacją New Forma, jednak pomimo tego prezentacja była bardzo merytoryczna, a sam program nie został nawet pokazany.

Źródło: www.projektowanieprzyszlosci.pl

„The benefits and the challenges of BIM”, Tomi Henttinen, buildingSMART Finland
Reprezentant Fińskiego oddziału organizacji builsingSMART przedstawił poziom zaawansowania technologii BIM w myśl idei OpenBIM w swoim kraju, a także wynikające z tego korzyści oraz wyzwania. Według pana Henttinen’a, BIM z wykorzystaniem otwartego standardu IFC staje się już w Finlandii codziennością, a sama technologia jest obecnie tematem numer jeden. W szczególności zwrócił on uwagę na potrzebę weryfikacji jakości poprzez stworzenie odpowiednich standardów oraz kontrolę całego procesu poprzez tworzenie adekwatnych harmonogramów. Do wyzwań zostały zaliczone takie aspekty jak: słaba współpraca budownictwa kubaturowego z infrastrukturą oraz ciągła potrzeba rozwijania czy propagowania technologii BIM, także z projektach realizowanych w sposób tradycyjny.

Mieczysław (Mitch) Borysławski, ECODOMUS
Pan Borysławski w swojej dotychczasowej karierze poza rolą wykładowcy na amerykańskich uczelniach zajmował się też takimi projektami jak: „Zazielenienie Białego Domu” czy budowa Kompleksu Szkoły Sztuki Filmowej we współpracy ze słynnym reżyserem Georgem Lucasem.  W swojej prezentacji, Pan Mieczysław, skupił się na możliwościach wykorzystania technologii BIM na etapie zarządzania obiektem (Facility Management). Obecnie największa strata informacji występuje na etapie Wykonawca -> Inwestor, co utrudnia potem optymalne zarządzanie budynkiem w całym okresie jego eksploatacji. Z pomocą przychodzi tutaj narzędzie EcoDomus, które wspiera cały proces zarządzania obiektem, niekoniecznie poprzez wykorzystanie modelu BIM, ale  chmury punktów danego budynku.

„BIM w HOCHTIEF Polska”, Leszek Włochyński, HOCHTIEF Polska
W jednej z ostatnich prezentacji mogliśmy zobaczyć praktyczne zastosowanie technologii BIM na polskim podwórku przy realizacji obiektu biurowego na warszawskim Mokotowie – tam technologia BIM nie zastąpiła tradycyjnych procesów, tylko jest bardzo praktycznym dodatkiem wspierającym kolejne etapy realizacji. Pan Leszek mówił także o potrzebie stworzenia odpowiedniego zespołu BIM, który byłby odpowiedzialny za wewnętrzną standaryzację, odpowiednie szkolenia wśród aktualnej kadry, zapewnienie jakości oraz umiejętne zarządzanie podczas całego procesu wdrożenia. Szczególną uwagę zwrócił również na procesy socjologiczne i czynnik ludzki, który ma zdecydowanie kluczowe znaczenie dla powodzenia samego procesu implementacji technologii BIM.

Cała konferencja dostarczyła dużo ciekawych i praktycznych informacji na temat aktualnych trendów z perspektywy praktycznej. Pomimo wydłużenia programu o niemal godzinę, z chęcią zostałem do samego końca. Obecny kalendarz konferencji poświęconych tematyce BIM jest w naszym kraju jeszcze dość ubogi, ale z pewnością przy utrzymaniu takiego poziomu konferencji, jak i prelegentów, mogę polecić kolejne edycje konferencji Projektowanie Przyszłości.

 

Napisany przez Adrian Bałazy