Często mówi się, że najważniejszym elementem BIMu są informacje. Sama geometria daje nam duże korzyści przy interpretacji dokumentacji projektowej jak i przy pozyskaniu przedmiarów na podstawie modelu. Jednak kluczem do efektywnego wykorzystania potencjału  jaki leży w tej technologii są właśnie zaszyte w tym wszystkim informacje.

Oprogramowanie Revit jak i każdy inny software do modelowania daje możliwości nasycania poszczególnych elementów modelu o niezbędne informacje. Mogą to być dane dotyczące właściwości fizycznych danego materiału bądź szczegółowe informacje o producencie.

Jak widzimy powyżej, w parametrze URL możemy odnieść się do adresu strony internetowej producenta danego materiału. Co jednak w przypadku, gdy posiadamy na naszym komputerze plik będący np. kartą techniczną produktu i chcielibyśmy go połączyć z konkretnym elementem naszego modelu?

W pierwszej kolejności musimy zadbać o to, by cała dokumentacja, którą chcemy połączyć z modelem znajdowała się w folderze naszego projektu.

Następnie w naszym projekcie musimy stworzyć odpowiedni parametr, który będzie odpowiedzialny za przechowywanie naszej karty technicznej drzwi. W tym celu przechodzimy do zakładki „Zarządzaj” (1) gdzie na pasku Ustawień wybieramy „Parametry projektu” (2) i klikamy „Dodaj” (3).

W oknie właściwości parametru musimy kolejno wskazać:

  1. Nazwę naszego parametru
  2. Jako typ parametru musimy wybrać z listy „URL”
  3. Wskazać grupę, w której będzie widoczny dany parametr np. „Dane”
  4. Wskazać czy wartość parametru ma być wspólna dla danego typu rodziny Revitowej (Typu), bądź indywidualne dla każdego z elementów (Elementu)
  5. Wybrać z listy kategorie, dla których dany parametr będzie występował. W moim przypadku są to tylko drzwi

Mając gotowy parametr możemy uzupełnić go ścieżką dostępu, która wskaże nam konkretny dokument na naszym dysku. Podajemy tutaj ścieżkę względną, czyli jedynie lokalizację wewnątrz naszego folderu projektowego. Dzięki temu wprowadzone informacje będą dostępne również w przypadku gdy cały folder projektu zostanie przesłany na inny komputer. Należy pamiętać o konieczności dodania poprawnego rozszerzenia naszego pliku, by następnie Revit mógł uruchomić go bez żadnych problemów.

W celu sprawdzenia poprawności wpisanego adresu możemy kliknąć w ikonę „…” po prawej stronie naszego parametru, co powinno od razu uruchomić docelowy plik – w moim przypadku PDF z kartą techniczną drzwi.

W przypadku gdy chcemy odwołać się do wielu plików, jako ścieżkę możemy wpisać jedynie adres danego folderu, w którym będą znajdowały się odpowiednie dokumenty. Wtedy wybierając ikonę „…” otworzy nam się menadżer plików pokazując zawartością danego folderu.

 

Przedstawiona funkcja daje ciekawe możliwości zastosowania na każdym z kolejnych etapów realizacji projektu z wykorzystaniem technologii BIM, aż po samą eksploatację obiektu. Zarządca obiektu z nasyconym w ten sposób modelem ma dostęp do wszelkich kart gwarancyjnych, kart serwisowych, czy dokumentacji generowanej w trakcie realizacji budynku.

 

Napisany przez Adrian Bałazy